Zagrożenia w transporcie

​Transport, niezależnie od tego jakim środkiem transportu, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, które może być mniejsze lub większe. Dotyczy to zarówno transportowanego ładunku, jak i wykonawców czy środowiska naturalnego. Najbardziej niebezpieczny wydaje się być transport drogowy, z którym niemal natychmiast kojarzą się wypadki samochodowe. Samochody ciężarowe dość często biorą udział w kolizjach, co powoduje fakt, że część z kierowców posiada niewielkie doświadczenie w kierowaniu nimi lub też nie przestrzega zasad, które panują na drogach albo zapominają o regulacjach prawnych, które określają maksymalny czas prowadzenia pojazdu i długość przerw, które muszą wystąpić podczas przebywania trasy.
 

Stan techniczny pojazdów również nie zawsze jest odpowiedni, co stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego i towaru, który jest przewożony. Poza tymi niebezpieczeństwami, warto również podkreślić to, że ruch drogowy zwiększa zanieczyszczenie środowiska. Na podwyższone ryzyko narażone są również osoby, które zajmują się rozładunkiem i załadunkiem towaru, w których wykorzystuje się inne pojazdy, na przykład wózkowe podnośniki. Jeśli te nie są odpowiednio zabezpieczone, może dojść do zsuwania się ładunku.
 

Transport lotniczy i morski mimo tego, że są znacznie bardziej bezpieczne, również niosą ze sobą pewne zagrożenia. W ich przypadku niezwykle ważne wydają się być czynniki atmosferyczne. Pogoda nieustannie się zmienia, podobnie zresztą z widocznością, co może powodować występowanie wypadków. W transporcie lotniczym niebezpieczne są ptaki, które jeśli tylko dostaną się do turbiny silnika, powodują ogromne uszkodzenia.

 

Transport drogą morską nierozerwalnie łączy się natomiast z możliwością utraty ładunku, gdyż czasami pojawiają się napady rabunkowe. Towary, które załadowane są na statki zwykle posiadają wielką wartość, a morze jest polem, na którym najłatwiej przeprowadzić taki atak. Samoloty i statki w mniejszym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska szkodliwymi substancjami chemicznymi. Zdarza się jednak tak, że ropa wycieka ze statku, zanieczyszczając wody. Skutki tego rodzaju katastrofy są długotrwałe i bardzo pracochłonne w fazie ich usuwania. Transport drogą lotniczą jest za to zdecydowanie najbardziej przyjaznym środowisku rodzajem transportu.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 645 978

E-mail: kontakt@rallycrosscup.pl

Strona informacyjna dotycząca specyfiki transportu samochodowego, kolejowego i nie tylko. Poradnik dotyczący najlepszych form transportu towarów w zależności od ich rodzaju i gabarytów.