Ręczne prace transportowe

Mianem ręcznych pracy transportowych określa się każdy rodzaj transportowania lub też podtrzymywania przedmiotów i ładunków, które wykonywane jest poprzez unoszenie, podnoszenie, pchanie, ciągnięcie, układanie, przesuwanie, przewożenie lub przetłaczanie i podejmowane jest przez przez jednego lub więcej pracowników. Niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą ręczne transportowanie to urazy nagłe, takie jak złamania, zranienia czy skaleczenia, a także urazy kręgosłupa, które związane są z ciągłym wykonywaniem tego samego rodzaju czynności. Pojawiają się one stopniowo i postępują, co skutkuje pogarszaniem się stanu układu kostno-mięśniowego.

​Śliskie i niestabilne podłoże, na którym wykonywane jest ręczne transportowanie, a także brak dostatecznej ilości przestrzeni, na której wykonywany jest proces może zwiększyć ryzyko wystąpienia tego typu urazów. Nieodpowiednie oświetlenie i wysoka temperatura również wpływają na zwiększenie ryzyka wypadkowego, ważne jest więc to, aby podczas wykonywanych czynności zachować możliwie jak największy komfort. Prace ręczne transportowe zwykle wykonuje się w niewygodnej dla organizmu pozycji, a dodatkowo te są monotonne i uciążliwe, zawierając w sobie szereg powtarzających się w kółko zadań.

Obowiązki, jakie posiada pracodawca organizujący ręczne prace transportowe

Pracodawca odgrywa bardzo ważną rolę przy ręcznych pracach transportowych. To w jego kwestii leży zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które możliwie w jak największym stopniu wyeliminują potrzebę i konieczność wykonywania tych czynności za pomocą siły ludzkich mięśni. Jeżeli jednak nie posiada takiej możliwości, musi odpowiednio zorganizować pracę i dać swoim pracownikom odpowiedni sprzęt pomocniczy, a także zapewnić im środki ochrony indywidualnej. Jego zadaniem jest również ocena ryzyka zawodowego, które występuje przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych. Musi brać tutaj pod uwagę przede wszystkim masę, jaką posiada dany przedmiot i przełożenie jego środka czystości, a także warunki środowiska pracy (wilgotność powietrza, temperatura) i poziom występowania czynników, które mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia swoich pracowników.

Musi być również zorientowany na indywidualne możliwości każdego z członków swojej załogi i mieć na uwadze ich wiek i stan zdrowia. Przeszkolenie pracowników w kwestii bezpieczeństwa pracy i jej higieny jest niezwykle istotne, podobnie zresztą do udzielenia wykonawcom informacji dotyczących masy ładunku i rozłożenia jego środka ciężkości, szczególnie jeśli ładunek jest nierównomierny. Jeśli pracodawca zauważy, że podejmowane przez jego pracowników działania wykonywane są w sposób nieprawidłowy i stwarzający zagrożenie, musi zadbać o to, aby prace zostały wstrzymane aż do momentu, kiedy będzie można zastosować działania niwelujące ryzyko wystąpienia urazów.

Jak widać, ręczne prace transportowe nie są aż takie proste jak mogłoby się wydawać. Wiążą się z ryzykiem i z dużą odpowiedzialnością związaną nie tylko z obawą o uszkodzenie transportowanych rzeczy, ale również o zdrowie nasze i naszych współpracowników. Dlatego jeśli nie chcemy ponosić tej odpowiedzialności można zdecydować się na usługi Grot Transport - transport w Łodzi. Powierzając zadanie profesjonalistom możemy być pewni, że nasze rzeczy się nie uszkodzą i dotrą bezpiecznie do miejsca docelowego w nienaruszonym stanie.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 645 978

E-mail: kontakt@rallycrosscup.pl

Strona informacyjna dotycząca specyfiki transportu samochodowego, kolejowego i nie tylko. Poradnik dotyczący najlepszych form transportu towarów w zależności od ich rodzaju i gabarytów.